Khách hàng

Khách hàng

Đối với nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ thì khách hàng là "thượng đế", còn đối với Catbox khách hàng là tài sản, là những gì đáng trân quý và giữ gìn, phải tích lũy mới có được. Vì vậy, Catbox luôn đề cao lợi ích của khách hàng lên trên hết.
Khi tư vấn cho khách hàng, Catbox luôn cố gắng tìm ra giải pháp cho ra đời những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất; Giúp khách hàng cân đối để tiêu tốn chi phí thấp nhất; Và quan trọng là luôn đảm bảo cung cấp kịp thời sản phẩm dù trong thời gian gấp rút nhất.