AFTER GLOW – test 2

AFTER GLOW

 

 

Client            After Glow

Date              2020

Long Đình Finest Tea – một thức quà truyền thống quen thuộc từ ngàn xưa không thể thiếu trên mâm cơm ngày tết trong mỗi gia đình người Việt. Chính vì thế niềm hạnh phúc khó có thể nói hết thành lời khi Catbox được khách hàng gửi gắm dự án thiết kế và sản xuất bộ quà tặng tết “Hoa Ban” – đặc sản bánh chưng Bà Kiều xuất xứ Điện Biên.

Ý TƯỞNG

Núi rừng Tây Bắc

Catbox muốn truyền tải niềm đam mê, yêu thích sáng tạo và tôn trọng truyền thống của những bậc thầy của vodka BELUGA, kết hợp với sự yêu thích thể thao, cảm giác mạnh tới sdasdathiết kế hộp đựng rượu.’ Catbox muốn truyền tải niềm đam mê, yêu thích sáng tạo và tôn trọng truyền thống của những bậc thầy của vodka BELUGA, kết hợp với sự yêu thích thể thao, cảm giác mạnh tới ádasdasthiết kế hộp đựng rượu

a
a

Catbox muốn truyền tải niềm đam mê, yêu thích sáng tạo và tôn trọng truyền thống của những bậc thầy của vodka BELUGA, kết hợp với sự yêu thích thể thao, cảm giác mạnh tới sadawsdadasdasdasdathiết kế hộp đựng rượu.’ Catbox muốn truyền tải niềm đam mê, yêu thích sáng tạo và tôn trọng truyền thống của những bậc thầy của vodka BELUGA, kết hợp với sự yêu thích thể thao, cảm giác mạnh tới ádasdasthiết kế hộp đựng rượu

Giải pháp

thiết kế

Núi rừng Tây Bắc

Giải pháp

thiết kế

Núi rừng Tây Bắc

Catbox muốn truyền tải niềm đam mê, yêu thích sáng tạo và tôn trọng truyền thống của những bậc thầy của vodka BELUGA, kết hợp với sự yêu thích thể thao, cảm giác mạnh tới sadawsdadasdasdasdathiết kế hộp đựng rượu.’ Catbox muốn truyền tải niềm đam mê, yêu thích sáng tạo và tôn trọng truyền thống của những bậc thầy của vodka BELUGA, kết hợp với sự yêu thích thể thao, cảm giác mạnh tới ádasdasthiết kế hộp đựng rượu

KIỂU CHỮ

Font

MÀU SẮC

Color Pallete

MÀU SẮC

Color Pallete

XEM THÊM

Tìm kiếm